De muzikale erfenis van Jan Rokus van Roosendael

HERDENKINGSCONCERT OP 17 FEBRUARI 2008

Jan Rokus van Roosendael bewandelde, wars van stromingen, hypes en modes zijn eigen weg. Een weg die niet zomaar een reeks composities opleverde, maar een verzameling werken met een enorme zeggingskracht. Modern en toch geworteld in de traditie, abstract en ook betrokken bij de actuele wereld. De cyclische principes van de oosterse muziek en later de oude polyfonie uit de westerse christelijke traditie, vonden op geheel eigen wijze hun weg in zijn werk.
Jan Rokus had een unieke stem binnen het Nederlandse componistenlandschap.
Om het belangwekkende werk van Jan Rokus van Roosendael blijvend onder de aandacht te brengen is de Stichting Jan Rokus van Roosendael opgericht.
Op 17 februari, de derde sterfdag van de componist, heeft de stichting een herdenkingsconcert georganiseerd. 

Presentatie cd
Tijdens het concert heeft de presentatie van de dubbel-cd Static Motion op label Attacca plaatsgevonden met een overzicht van de belangrijkste werken van de componist.

De dubbel-cd Static Motion Attacca 2008 is te verkrijgen voor € 19,95 incl. verzendkosten. Stuur een e-mail naar stichting.janrokus@gmail.com met het adres waar de CD naar toegestuurd moet worden en maak € 19,95 over naar banknummer NL65 ASNB 095 0134 295 t.n.v. D. de Groot o.v.v. Static Motion.

YouTube channel JAN ROKUS VAN ROOSENDAEL

HERDENKINGSCONCERT

Uitnodiging Herdenkingsconcert Jan Rokus van Roosendael
cd-cover Static Motion


De dubbel-cd Static Motion Attacca 2008 is te verkrijgen voor € 19,95 incl. verzendkosten. Stuur een e-mail naar stichting.janrokus@gmail.com met het adres waar de CD naar toegestuurd moet worden en maak € 19,95 over naar banknummer NL65 ASNB 095 0134 295 t.n.v. D. de Groot o.v.v. Static Motion.